Návrh rozhodnutie Rady o uzatvorení dohody v podobe protokolu, ktorou sa zriaďuje mechanizmus urovnávania sporov uplatniteľný na spory podľa ustanovení o obchode euro-stredozemskej dohody o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Tuniskou republikou na strane druhej