Písomná otázka E-1921/07 Mathieu Grosch (PPE-DE) Komisii. Vylúčenie samostatne zárobkovo činných vodičov zo smernice 2002/15/ES