Nariadenie Komisie (ES) č. 429/2009 z  25. mája 2009 , ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny