Písomná otázka E-1186/09 Luca Romagnoli (NI) Komisii. Nevhodné nástroje na filtrovanie internetu