Nariadenie Komisie (ES) č. 467/2009 zo 4. júna 2009 , ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľné na mlieko a mliečne výrobky vyvážané vo forme tovaru, na ktorý sa nevzťahuje príloha I k zmluve