Vec F-85/06: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z  9. októbra 2007 – Bellantone/Dvor audítorov (Verejná služba — Úradníci — Dočasný zamestnanec vymenovaný za úradníka — Výpoveď — Odchodné — Diéty — Majetková ujma)