Písomná otázka E-3262/09 Kathy Sinnott (IND/DEM) Komisii. Prenasledovanie na pracovisku