Písomná otázka E-0419/08 Maria Eleni Koppa (PSE) Komisii. Opatrenia na podporu cestovného ruchu v oblastiach Grécka postihnutých lesnými požiarmi