Písomná otázka E-1310/07 Ashley Mote (ITS) Komisii. Zavedenie metrického systému a obchod so zbraňami