Písomná otázka P-5797/08 Véronique De Keyser (PSE) Komisii. Transparentnosť Úradu európskych politických poradcov (BEPA) a jeho Dialógu s náboženstvami a cirkevnými náboženskými spoločenstvami