Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1265/2009 z  21. decembra 2009 , ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny