Nariadenie Komisie (ES) č. 1223/2007 z  19. októbra 2007 , ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny