Komisijas Regula (EK) Nr. 1223/2007 ( 2007. gada 19. oktobris ), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem