Písomná otázka E-4441/08 Ioannis Gklavakis (PPE-DE) Komisii. Certifikovanie poľnohospodárskych produktov