Písomná otázka E-4688/09 Frieda Brepoels (Verts/ALE) Rade. Zasielanie textových správ na číslo 112