Písomná otázka E-5864/09 Ivo Belet (PPE) Komisii. Preprava bicyklov vlakom v Európe