Oznámenie o nastávajúcom uplynutí platnosti niektorých vyrovnávacích opatrení