Písomná otázka E-000859/11 Giancarlo Scottà (EFD) Komisii. Označenie pôvodu potravinárskych výrobkov