Písomná otázka E-0809/07 Robert Kilroy-Silk (NI) Komisii. Výučba mandarínčiny a urdčiny, ktorej sa v britských školách dáva prednosť pred výučbou iného jazyka EÚ