Vec F-121/05: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) zo 14. júna 2007 – De Meerleer/Komisia (Verejná služba — Úradníci — Verejné výberové konanie — Nepripustenie na písomnú skúšku — Odborná prax — Povinnosť odôvodnenia — Oznámenie rozhodnutia výberovej komisie — Žiadosť o preskúmanie)