Písomná otázka E-4517/08 Mikel Irujo Amezaga (Verts/ALE) Komisii. Súkromie a elektronická komunikácia