Písomná otázka E-6219/07 Christine De Veyrac (PPE-DE) Komisii. Spoločná poľnohospodárska politika - zlé riadenie