Písomná otázka E-4976/09 David Campbell Bannerman (EFD) Komisii. Kódex správania Európskej únie v oblasti vývozu zbraní