Písomná otázka E-1988/09 Luca Romagnoli (NI) Komisii. Správa o využití prostriedkov finančného nástroja LIFE+ samosprávou Arezzo