Záverečná správa vyšetrovateľa vo veci COMP/39.129 – Výkonové transformátory (Podľa článkov 15 a 16 rozhodnutia Komisie (2001/462/ES, ESUO) z  23. mája 2001 o pôsobnosti vyšetrovateľov v niektorých konaniach vo veci hospodárskej súťaže –  Ú. v. ES L 162, 19.6.2001, s. 21 )