Nariadenie Komisie (ES) č. 821/2008 z  18. augusta 2008 , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1362/2000, pokiaľ ide o otvorenie colných kvót Spoločenstva pre banány s pôvodom v Mexiku