Nariadenie Komisie (ES) č. 19/2007 z  11. januára 2007 , ktorým sa určujú vývozné náhrady za biely cukor a surový cukor vyvážaný bez ďalšieho spracovania