Rozhodnutie Komisie z 14/05/2009 ktorým sa koncentrácia vyhlasuje za zlučiteľnú so spoločným trhom (Vec COMP/M.5508 - SOFFIN / HYPO REAL ESTATE) podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (Iba anglické znenie je autentické)