Stanovisko Komisie z 1. augusta 2008 k plánu likvidácie rádioaktívneho odpadu pochádzajúceho zo závodu na obohacovanie uránu Urenco Capenhurst Ltd v Spojenom kráľovstve v súlade s článkom 37 Zmluvy o Euratome