Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2007 – Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru (Brusel)