Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/485 af 2. april 2020 om ændring af bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2018/659 for så vidt angår indførsel til Unionen fra Thailand af levende dyr af hestefamilien og af sæd, æg og embryoner herfra (EØS-relevant tekst)