Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.5030 – Swiss Life/AWD) — Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní Text s významom pre EHP