Nariadenie Komisie (ES) č. 959/2007 z  13. augusta 2007 , ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny