Uznesenie Európskeho parlamentu z 26. apríla 2007 o situácii v oblasti ľudských práv na Filipínach