Nariadenie Komisie (ES) č. 884/2008 z  11. septembra 2008 , ktorým sa určujú vývozné náhrady za biely cukor a surový cukor vyvážaný bez ďalšieho spracovania