Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 896/2006/ES, ktorým sa zavádza zjednodušený režim kontroly osôb na vonkajších hraniciach založený na tom, že členské štáty na účely tranzitu cez ich územie jednostranne uznávajú niektoré povolenia na pobyt vydané Švajčiarskom a Lichtenštajnskom