Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.5085 – Platinum Equity/Delphi Steering) — Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní Text s významom pre EHP