Sklepi, ki jih je sprejelo Sodišče na upravni seji 15. januarja 2008