Euroopa Kohtu 15. jaanuari 2008 . aasta üldkoosolekul vastuvõetud otsused