STANOVISKO Výboru pre priemysel, výskum a energetiku pre Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o podpore spravodlivosti a transparentnosti pre komerčných používateľov online sprostredkovateľských služieb (COM(2018)0238 - C8-0165/2018 - 2018/0112(COD)) Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Anna Záborská