Písomná otázka E-0689/07 Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE) Komisii. Výsledky kontrol Potravinového a veterinárneho úradu (FVO)