Vec C-471/08: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Helsingin käräjäoikeus (Fínsko) 4. novembra 2008 – Sanna Maria Parviainen/Finnair Oyj