Rozhodnutie Komisie z 02/04/2008 ktorým sa koncentrácia vyhlasuje za zlučiteľnú so spoločným trhom (Vec COMP/M.5044 - BRIDGEPOINT / PRET A MANGER) podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (Iba anglické znenie je autentické)