Písomná otázka E-6370/09 Ivo Belet (PPE) Komisii. Európska stratégia na boj proti alergiám