Rozhodnutie Komisie z 04/04/2007 ktorým sa koncentrácia vyhlasuje za zlučiteľnú so spoločným trhom (Vec COMP/M.4610 - TPG V / APOLLO / HARRAH's) podľa nariadenia Rady (EHS) č. /2004 (Iba anglické znenie je autentické)