Písomná otázka E-0343/07 Mary Lou McDonald (GUE/NGL) Komisii. Cukrovar spoločnosti Greencore v Írsku