Vec C-533/06: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Court of Appeal (Spojené kráľovstvo) 28. decembra 2006 – 02 Holdings Limited & 02 (UK) Limited/Hutchinson 3G UK Limited