Písomná otázka E-3923/07 Anna Záborská (PPE-DE) Komisii. Vnútorné fungovanie Európskej komisie - tvorba oznámení Európskej komisie osobitnými záujmovými skupinami