Uredba komisije (ES) št. 1221/2008 z dne 5. decembra 2008 o spremembi Uredbe (ES) št. 1580/2007 o določitvi izvedbenih pravil za uredbe Sveta (ES) št. 2200/96, (ES) št. 2201/96 in (ES) št. 1182/2007 v sektorju sadja in zelenjave v zvezi s tržnimi standardi