Nariadenie Komisie (ES) č. 808/2009 z  3. septembra 2009 , ktorým sa stanovuje maximálna nákupná cena sušeného odstredeného mlieka pre 9. jednotlivú výzvu na predloženie ponuky v rámci verejnej súťaže vyhlásenej podľa nariadenia (ES) č. 310/2009